KUNSTBOEK

STERVELINGEN
Margriet Luyten, fotografie/gomdruk

Het werk van beeldend kunstenaar Margriet Luyten van de afgelopen jaren richt zich op de dood - en dus ook op het leven. Drie series zullen getoond worden: die over het sterfbed van haar eigen moeder, portretten van zeer hoog bejaarden en bewerkingen van 19e-eeuwse en hedendaagse fotografische portretjes van gestorven kinderen.
Op een indringende én toegankelijke manier toont zij hoe de dood aanwezig is in het leven; niet op een journalistieke, maar op een persoonlijke, esthetische en ingehouden wijze. Het gebruik van de gomdruktechniek betekent voor haar een intensivering van de omgang met het beeld van de dood en met sterfelijkheid.
In juli 2009 opent een tentoonstelling met foto's en werken op basis van fotografie in Museum Bommel Van Dam te Venlo. De presentatie van het boek vindt plaats tijdens de opening op vrijdagavond 10 juli 20.00 uur.
De algemeen menselijke thematiek van het boek en de bijdragen van de auteurs maken dat het boek de tentoonstellingscatalogus overschrijdt en als zelfstandige publicatie gezien kan worden.

Joke J. Hermsen is schrijfster en filosofe. Haar roman De liefde dus, over het leven van Belle van Zuylen, is met de Halewijn literatuurprijs 2008 bekroond. Zij heeft meerdere essays over het werk van Simone de Beauvoir geschreven; in de tekst die ze voor dit boek schrijft legt ze onder meer een link met de boeken "De Ouderdom" en "Een zachte dood" van Simone de Beauvoir en het werk van Margriet Luyten.
De uit België afkomstige Hans Theys is auteur, curator en vormgever van een twintigtal monografieën en honderden essays en interviews over het werk van hedendaagse kunstenaars. Hij legt in zijn essay "Gekoesterd in overbelichting", op eigenzinnige wijze verbanden tussen de verschillende werken en verwoordt dit in de vorm van een tweegesprek.
De onlangs overleden Vlaamse filosofe Patricia de Martelaere was hoogleraar, auteur en essayist. Zij keek op lucide wijze naar de wereld van leven, dood en het veranderen van de dingen. Filosofische beschouwing en heldere observatie kenmerken haar schrijven. Zij gaf vlak voor haar dood de kunstenaar toestemming een tekst over het taoïsme uit 2006 in dit boek op te nemen, een tekst die ingaat op de acceptatie van de loop der dingen, over wat eerst slecht is maar later misschien goed - indrukwekkende materie in het licht van de recente dood van de auteur, maar ook met betrekking tot het werk van Margriet Luyten.


STERVELINGEN
Margriet Luyten, fotografie/gomdruk
ISBN: 978-90-79372-05-8
112 pagina's
Prijs: € 29,50
ingenaaid gebonden
NUR: 646
Tekstbijdragen: Patricia de Martelaere, Joke J. Hermsen, Hans Theys en een inleiding van Rick Vercauteren
Vormgeving: Peter Jonker, Utrecht
Uitgever: Uitgeverij Pels & Kemper, 's-Hertogenbosch

www.margrietluyten.nl