Margriet Luyten
Levenswerk

(negen videoportretten van kunstenaars in boekvorm)

In 2009 verscheen bij uitgeverij Pels & Kemper Stervelingen van kunstenaar Margriet Luyten, waarin zij drie indrukwekkende fotografieprojecten bijeenbracht: over de dood van haar eigen moeder, de reeks honderdjarigen en doodsportretten van kinderen. Filosofe Joke Hermsen schreef speciaal voor het boek een essay, dat later werd opgenomen in haar boek ‘Stil de tijd’. Dit boek kreeg veel bijval van een breed publiek.

Margriet Luyten richt zich in haar volgende project Levenswerk, nu in video, op kunstenaars van boven de tachtig. Het gaat om negen kunstenaars in de laatste fase van hun werkzame leven: Armando, JCJ Vanderheyden, Loes van der Horst, Ger Lataster, Nono Reinhold, Henk Peeters, Co Westerik, Ata Kandó en Roger Raveel. Vijf van hen overleden kort na elkaar; hun levenswerk is voltooid.

Leven-werken-sterven ligt bij de kunstenaar wellicht complexer dan bij de meeste mensen, want kunst en leven vormen bij hen een onlosmakelijk geheel. Persoon en werk zijn daarbij in zeker opzicht ‘openbaar bezit’ en de kunstwerken tillen de maker als het ware over de dood heen.

In trage beelden toont zij de negen kunstenaars en hun ateliers en slaagt er daarbij in – volgens directeur Hendrik Driessen van Museum De Pont – ‘hun blik niet op haar en de camera te richten, maar op zichzelf. Zo laat zij ons ervaren hoe bijzonder het is als wijzelf verinnerlijken, juist met deze kunstenaars, waarnemers bij uitstek.’

Dit boek wil een zelfstandig geheel vormen naast het videoproject Levenswerk. Grafisch ontwerper Bart Smit slaagde erin het filmische om te zetten in een zorgvuldige reeks stills. Drie auteurs leverden diepgaande essayistische bijdragen, die ieder ingaan op gerelateerde aspecten: Douwe Draaisma over stillevens, vanitas en de stille portretten van de negen kunstenaars, kunsthistoricus Leo Delfgaauw over de iconografie van de levenstrap in relatie tot kunstenaars en kunstfilosoof Peter Sonderen over het verschijnsel kunstenaarsoeuvre, de dood en de Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova.

In november van dit jaar worden de negen videoportretten getoond in Museum De Pont te Tilburg.

Margriet Luyten
Levenswerk

(negen videoportretten van kunstenaars in boekvorm)

ISBN/EAN 9789079372126
NUR 640
Prijs 29,50
200 pagina’s/ geïllustreerd / NL-E
Verschenen december 2013
Vormgeving: Bart Smit, ’s-Hertogenbosch
Tekstbijdragen: Leo Delfgaauw,
Douwe Draaisma, Peter Sonderen