VICEVERSA
Ad de Visser

Met VICE VERSA is Ad de Visser de eerste Nederlandse auteur van een algemene kunstgeschiedenis van deze omvang. In het boek beschrijft hij de geschiedenis van de westerse kunst en architectuur op uitputtende wijze en aan de hand van bijna 3500 afbeeldingen. De auteur heeft daarbij oog voor zowel de grote lijnen als de saillante details, voor de kunst en architectuur zelf als voor de (denk)werelden waarin deze ontstaan en hij toont aan dat de weg die de kunst en architectuur in ruim twintig eeuwen heeft gevolgd nooit een rechte is geweest en zeker niet alleen een voorwaartse. Hij laat op inzichtelijke en inspirerende wijze zien hoe steeds weer het verleden wordt opgepakt en hernomen, bepaald door de kennis, de inzichten en de toekomstverwachtingen van dat moment.

VICE VERSA wil een handboek zijn, een bron van informatie die altijd voor handen is, waarin de lezer snel zijn weg kan vinden en van waaruit hij zelf verder op onderzoek kan gaan in de hedendaagse media. Ad de Visser wil met de opzet en stijl van het boek inzicht geven op een manier die past in deze tijd, zonder echter de complexiteit van de materie uit de weg te gaan. De accuratesse in annotatie en bronvermelding benadert dan ook de zorgvuldigheid van wetenschappelijke studies.

www.viceversa-addevisser.nl
De begeleidende site biedt de lezer de mogelijkheid de afbeeldingen op groter formaat te bestuderen.


VICEVERSA
Ad de Visser

ISBN/EAN 9789079372119
prijs: 64,95
aantal pagina’s: 540